Interview: Christy Raedeke ~ Books about ancient mysteries and travel is my favorite!

ledna 11, 2013

Czech version
Dobrý den, paní Raedeke. Jsem opravdu šťastný, že jste souhlasila s tímto rozhovorem. Můžete se nám prosím představit?
Je to pro mě veliké potěšení dělat s tebou rozhovor na tvém blogu. Opravdu moc děkuji za pozvání.
Moje jméno je Christy Readeke a jsem spisovatel žijící v malém městečku v Oregonu, státě nad Kalifornií na západním pobřeží USA.

Kdo Vás přivedl k psaní?
Chtěla jsem psát knihy, které jsem četla jako mladá - knihy o starověkých záhadách a cestování! Pouze jsem následovala své zájmy a ty mě dovedly k nápadům v knize. Doufám, že se lidi nechají inspirovat dobrodružstvím, záhadami a cestováním. Je toho tolik úžasného na světě, tolik věcí k vidění a tolik způsobů života.

Jak víme, napsala jste sérii: "Prophecy of Days" (U nás "Mayské proroctví") Můžete nám sérii představit? Prosím, vynechte důležité situace. U nás vyšla pouze jedna kniha. :)
Mayské proroctví je román o dívce, která objevila mayskou památku mayskou relikvii a tím je vtažena do ještě většího tajemství, které ji obklopuje. Je to příběh moderní technologie a starověkých záhadách, o dobrodružství, cestování a objevování. Je zde tady její nejlepší kamarád, kluk a opička, která komunikuje prostřednictvím origami - plus Mayská astronomie a lidé se zlými úmysly!


Pomáhal Vám někdo s psaním?
Měla jsem skupinu spisovatelů, kteří se se mnou setkávali každou chvíli po dobu psaní knih. Dávali mi důležité odpovědi co by šlo a co pro změnu ne.

Vaše oblíbená postava série?
Myslím, že moje oblíbená postava je Justine, pomocník. Protože ji mám hodně ráda, přidělila jsem ji velkou roli v druhé knize! Také psát o opici bylo dost zábavné. Vždycky jsem si myslela, že je zábavné mít jako pomocníka opici - origami byla poprvé hloupost, ale až poté jsem si uvědomila, že to dávalo smysl! Chtěla jsem zvíře, které by komunikovalo a pouze Kapucíni byli trénovaní k tomu, aby pro ně origami nebylo nic nemožného. Pan Papírek je přesně mazlíček, o kterém jsem snila - chytrá a užitečná s ninja schopnostmi!


Je tohle Vaše poslední série, nebo se chystáte napsat další? 
Právě teď píši knihu úplně jinou než jsou dvě knihy ze série Mayské proroctví. Hlavní hrdina je teenager, který se octne ve velkém vojenském experimentu. Je to hodně legrační psát a doufám, že to dokončím do konce roku.

Chtěla byste přijít sem, do České republiky a představit své knihy? ;)
RÁDA bych přišla do České republiky! Popravdě, příští týden budu v Berlíně a snažím se zjistit, jestli bych si mohla udělat jednodenní výlet do Prahy. Tvá země předvedla tolik pozoruhodných umělců, spisovatelů a vědců, takže to musí být opravdu speciální místo.


Jakému druhu knih dáváte přednost? 
Mám opravdu ráda populárně naučné knihy o buddhistických mniších (Vím, může to zním divně, ale já si v tom našla oblibu). Mám ale taky ráda moderní beletrii jako například "The Keep" od Jennifer Eganové, nebo kniha: "Gone Girl" od Gilliana Flynna.

Co děláte ve volném čase? Píšete, nebo sportujete...? 
Mám manžela a dvě děti, takže s nimi strávím většinu času. Miluji cestování, lyžování a campování. Opravdu mám taky ráda rafting a jízdu na kajaku, nebo cokoli, co zahrnuje pěkné, chladivé řeky. Taky ráda chodím do kina a ze všeho nejvíc ráda objevuji nové, skvělé knihy.

Máte nějakého oblíbeného autora? 
Mám jich hodně! Někteří z oblíbení autoři beletrií jsou Ayn Rand, Ken Kesey, Meg Rosoff, Gillian Flynn, Jeniffer Egan, Herman Hesse a John Green.


Máte nějaké rady pro začínající autory? 
Nemůžete čekat na múzu. Musíte začít pracovat a múza přijde sama od sebe. Věřím v inspiraci, ale že to přijde z těžké práce a denní praxí psaní. Taktéž moje nejoblíbenější kniha o psaní je od Stephena Kinga: "On Writing" (U nás: "O psaní"). Úžasná kniha, kterou doporučuji každému.


A na závěr otázka: Chtěla byste něco vzkázat čtenářům blogu? :) 
Opravdu moc děkuji za Váš zájem o mě a mé knihy! NEJLEPŠÍ část byla to, že knihy vyšly v mezinárodní edici. Udělalo mě to velice šťastnou vědět, že byly knihy přeloženy do takových skvělých jazyků jako je čeština, turečtina, ruština a další. Za tohle jsem Vám opravdu moc vděčná.

Opravdu moc děkuji Christy R. za skvělý rozhovor a doufám, že i Vaše další díla vyjdou u nás v Česku! :)
Recenzi na knihu můžete najít ZDE, nebo si ji rovnou koupit: TADY

English version: 


Good day, Mrs. Raedeke. I been really happy, when you agreed with this interview. Can you please introduce yourself?
Filip, it’s a pleasure to be asked to be interviewed on your blog. Thank you very much for inviting me. My name is Christy Raedeke and I am a writer living in a small town in Oregon, the state directly above California on the west coast of the US.


Who brought you to writing?
I wanted to write the books I wanted to read as a teen – books about ancient mysteries and travel! I just followed my interests and they led me to all of the ideas in the books. I hope people get inspired by the adventure, the mystery, and the travel. There is so much wonder in this world, so many things to see and ways to live.


How we know, you wrote series: „Prophecy of Days“ Can you introduce this series? Please, skip important situations. In Czech have this series one translation book. :)
Prophecy of Days is a novel about a girl who discovers a Mayan relic, and then gets pulled into a larger mystery surrounding it. It’s a story about modern technology and ancient mysteries, about adventure and travel and discovery. There’s a girl, her best friend, a boy, and a mysteries monkey who communicates through origami - plus Mayan astronomy and people with evil motives!


Helped someone with writing?
I had a writing group that met every week while I was writing the books. They gave me important feedback on what was working and what was not working.


Your favorite character on series?
I think my favorite character is Justine, the sidekick. Because I liked her so much, I wrote her a much bigger part in Book II! Also, the monkey was very fun to write. I have always thought it would be amazing to have a helper monkey - the origami part was folly at first and then it made some sense! I wanted and animal that could communicate and with what Capuchins are trained to do, Origami is not that far out of the realm of possibility. Mr. Papers is the pet I've always dreamed of - smart and helpful with ninja skills!


Is this series your last, or you now write something else?
Right now I am writing a book that is completely different from the two books in the Prophecy of Days series. The main character is a teen boy who finds himself in a large military experiment. It’s a lot of fun to write and I hope to finish it this year.

Do you want come here, to Czech republic and present your books? ;)

I would LOVE to come to the Czech Republic! In fact, I have to be in Berlin next week and I was trying to see if I could make a day trip to Prague. Your beautiful country has produced so many notable artists, writers, and scientists so it must be a very special place.


What book genres you prefer?
I really like nonfiction books about Buddhist monks (I know that sounds strange, but I find them fascinating). And I enjoy contemporary fiction like Jennifer Egan's The Keep and Gillian Flynn's Gone Girl.


What you do in your free time? Write, or doing sport, etc.…?
I have a husband and two children so much of my time is spent with them. I love to travel, ski, and camp. I really love rafting and kayaking, or anything that involves a nice, cold river. I also enjoy going to movies and, most of all, discovering a great new book.


Do you have favorite author?
I have so many! Some of my favorite authors of fiction are Ayn Rand, Ken Kesey, Meg Rosoff, Gillian Flynn, Jennifer Egan, Herman Hesse, and John Green.


Do you have some advice to starting writers?
You cannot wait for The Muse. You must sit and start working and The Muse will come. I do believe in inspiration but I believe it comes mostly from doing the hard work of having a daily writing practice. Also, my favorite book on writing is called On Writing by Stephen King. Fantastic book that I recommend to everyone.


And last question: Do you want to say something to the readers of this blog?
Thank you so much for your interest in me and my books! The BEST part about getting published was the international editions. It makes me so happy to know that my books are translated into such amazing languages as Czech, Turkish, Russian, and others. For that I am deeply grateful.

Really thanks, Mrs. Raedeke for a great interview! I hope, that your other works come out here to the Czech Republic! :) You can buy "Prophecy od days" HERE.You Might Also Like

1 komentářů

  1. Knihu som nečítala, ale viem o nej už dlho. Autorka sa zdá byť veľmi milá 8) Pekný rozhovor.

    OdpovědětVymazat

Statistika

TOPlist